Preken

..
2012-01-01 Vriezenveen - Matth. 24 vs 13 Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden.mp3download
2013-07-07 Kerkwijk - Matth. 7 vers 21 De boom en zijn vrucht.mp3download
2013-09-08 Nieuwer ter Aa - Matth. 19 vers 25-26 Alle dingen zijn mogelijk bij God.mp3download
2014-01-26 Sint Philipsland - Matth. 4 vs 1 en 6 vs 13a - Leid ons niet in verzoeking.mp3download
2014-08-10 Driezum - Matth. 15 vs 13 Alle plant die geen vrucht draagt.mp3download
2014-12-28 Scherpenisse - Matth. 2 vs 13b.mp3download
2015-01-04 Valburg - Matth. 5 vs 3 Zalig de armen van geest .mp3download
2015-03-01 Tholen - (kinderpreek) Mattheus 21 vs 15-16 Hosanna.mp3download
2015-03-04 Hilversum - Matth. 26 vs 44b ..en bad ten derden male..de olijfpers...mp3download
2015-08-16 Hedel - Matth. 13 vs 14 Jezus spreken door gelijkenissen...mp3download
2015-08-16 Hedel - Matth. 13 vs 19-23.mp3download
2015-12-31 Dinteloord (oudejaarsdienst) - Mattheus 25 Het Laatste Oordeel.mp3download
2016-02-28 Scherpenisse - Mattheus 26 vers 60, 61 en 64.mp3download
2016-07-31 Sint Anthoniepolder - Matth. 19 ... de rijke jongeling...mp3download
2016-08-28 Ouddorp - Matth. 5 vs 3 zalig zijn de armen van geest.mp3download
2016-12-25 Sirjansland - (Kerst 2016) Matth. 2 vs 1-12.mp3download
2016-12-26 Loosduinen - (2e Kerstdag 2016) Matth. 2 vs 16.mp3download
2017-10-22 Dordrecht - Matth.11 vs 25 De wijzen en verstandigen verborgen en den kinderkens geopenbaard (kinderpreek).mp3download
2018-01-21 Oosterwolde - Matth. 5 vs 20 Gods Wet is geestelijk.mp3download
2018-04-25 Scheveningen - Matth.11 vs 6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden.mp3download
2018-05-09 Hilversum - Matth.28 vs 17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.mp3download
2018-07-25 Putten - Matth. 17 vs 26b Zo zijn dan de zonen vrij.mp3download
2019-01-27 Zalk - Matth. 25 vs 8b Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.mp3download
2019-03-13 Alblasserdam - (Biddag 2019) - Matth.26 vs 40 Kunt gij dan niet een uur met Mij waken.mp3download
2019-03-31 Aalburg - Matth. 25 vs 31-46 - Het laatste oordeel.mp3download
2019-05-26 Alblasserdam - Matth. 28 vs 19.mp3download
2019-10-02 Balkbrug - Matth. 19 vs 20b De jongeling zeide tot Hem - wat ontbreekt mij nog.mp3download
2019-12-22 Alblasserdam - Matth. 1 vs 20 Jozef, een jongeman naar Gods hart.mp3download
2020-03-29 Alblasserdam - Matth. 27 vs 52-53.mp3download
2020-04-02 Giessen - Matth. 24 vs 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden (huwelijksdienst).mp3download
2020-04-05 Voorthuizen - Matth. 27 vs 42-43.mp3download
2020-04-12 Alblasserdam - Matth. 28 vs 15a En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren (1e Paasdag 2020).mp3download
2020-11-22 Alblasserdam - Matth. 6 vs 33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.mp3download
2021-01-05 Alblasserdam - Matth. 7 vs 25b en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.mp3download
2021-03-02 Alblasserdam - Matth. 26 vs 31-32 Jezus alleen.mp3download
2021-03-17 Matth. 20 vs 28 Maar Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.mp3download
2022-02-27 Matth. 26 vs 12 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis (Doopdienst).mp3download
2022-04-17 Matth. 28 vs 2 (Pasen 2022) En zie, er geschiedde een grote aardbeving - want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op denzelven.mp3download
2022-12-04 Voorthuizen - Matth. 1 vs 3a En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar.mp3download
2022-12-11 Alblasserdam - Matth. 1 vs 5a En Salmon gewon Booz bij Rachab.mp3download
2022-12-18 Alblasserdam - Matth. 1 vs 20 (jongerenpreek).mp3download
2022-12-18 Matth. 1 vs 5b En Booz gewon Obed bij Ruth.mp3download
2022-12-18 Voorthuizen - Matth. 1 vs 6b En David, de koning, gewon Salomon bij degene die Urias vrouw was geweest.mp3download
2022-12-26 Alblasserdam - (Kerst 2022) Matth. 2 vs 19-23 Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israels - want zij zijn gestorven die de ziel van het Kindeken zochten (kinderpreek).mp3download
2023-01-08 Alblasserdam - Matth. 4 vs 1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van den duivel.mp3download
2023-02-14 Voorthuizen - Matth. 23 vs 1-4 1.Christus neemt de farizeeen als schrikbeeld 2.Christus stelt hen tot voorbeeld 3.Christus doet wat zij nalaten (1e bijbellezing).mp3download
2023-02-28 Voorthuizen - Matth. 23 vs 5-12 1.Met God geconfronteerd 2.Door Christus gediend 3.Door God geleerd (2e bijbellezing).mp3download
2023-03-05 Voorthuizen - Matth. 26 vs 38b Blijft hier en waakt met Mij 1.Door Christus meegenomen 2. Met Christus gewaakt 3.Door Christus gewekt (Voorber. H.A.).mp3download
2023-03-12 Matth. 26 vs 39b Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan - doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt (H.A.).mp3download