Preken

..
2020-04-10 Alblasserdam - Joh. 19 vs 30 ..zeide Hij - het is volbracht.. (Goede Vrijdag 2020).mp3download
2020-04-12 Alblasserdam - Matth. 28 vs 6a (1e Paasdag 2020).mp3download
2020-04-13 Alblasserdam - Lukas 24 vs 28 Door lijden tot heerlijkheid (2e Paasdag 2020).mp3download
2020-04-19 Alblasserdam - Jes. 26 vs 19m ..waakt op en juicht...mp3download
2020-04-19 Lukas 24 vs 36b Vrede zij ulieden.mp3download
2020-04-26 Alblasserdam - Hand. 1 vs 8m ..en gij zult Mijn getuigen zijn...mp3download
2020-05-03 Alblasserdam - Rom. 8 vs 9b Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3download
2020-05-10 Psalm 42 vs 6 Hoop op God.mp3download
2020-05-17 Alblasserdam - Matth. 3 vs 16a En Jezus, gedoopt zijnde.mp3download
2020-05-21 Alblasserdam - Joh. 20 vs 17b Jezus hemelvaart aan Maria voorzegd (Hemelvaartsdag 2020).mp3download
2020-05-24 1 Kor. 16 vs 22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking - Maranatha.mp3download
2020-06-07 Alblasserdam - Deut. 33 vs 3a Immers bemint Hij de volken.mp3download
2020-06-14 Alblasserdam - Hand. 3 vs 6.mp3download
2020-06-21 Hand. 3 vs 19.mp3download
2020-06-28 Alblasserdam - Hand. 3 vs 26.mp3download
2020-07-05 Hand. 4 vs 12.mp3download
2020-07-12 Alblasserdam - Hand. 4 vs 18.mp3download
2020-07-12 Alblasserdam - Hand. 4 vs 29-30.mp3download
2020-07-19 Hand. 5 vs 4b.mp3download
2020-08-09 Alblasserdam - Hand. 5 vs 28m.mp3download
2020-08-09 Alblasserdam - Matth. 14 vs 27.mp3download
2020-08-16 Psalm 105 vs 17a Hij zond een man voor hun aangezicht heen.mp3download
2020-08-19 Alblasserdam - Hebr. 5 vs 8.mp3download
2020-08-23 Alblasserdam - 1 Samuel 17 vs 45.mp3download
2020-08-23 Alblasserdam - Pred. 12 vs 1a En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap (kinderpreek).mp3download
2020-08-26 Alblasserdam - Jes. 40 vs 31a Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen.mp3download
2020-08-30 Micha 7 vs 7b ..mijn God zal mij horen.mp3download
2020-09-01 Alblasserdam - Jesaja 54 vs 7a Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten.mp3download
2020-09-06 Alblasserdam - Markus 4 vs 38b Meester, bekommert het U niet dat wij vergaan.mp3download
2020-09-06 Alblasserdam - Psalm 10 vs 14a.mp3download
2020-09-13 Alblasserdam - Jesaja 43 vs 25.mp3download
2020-09-22 Alblasserdam - Lukas 7 vs 9a En Jezus dit horende, verwonderde Zich over hem.mp3download
2020-09-27 Psalm 73 vs 23a Ik zal dan geduriglijk bij U zijn.mp3download
2020-10-04 Alblasserdam - Jesaja 64 vs 5c.mp3download
2020-10-04 Alblasserdam - Openb. 3 vs 2a Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou.mp3download
2020-10-11 Joh. 11 vs 28b De Meester is daar en Hij roept u.mp3download
2020-10-25 Alblasserdam - 1 Kor. 15 vs 54c De dood is verslonden tot overwinning.mp3download
2020-11-01 Alblasserdam - Openb. 14 vs 12-13 Zalig zijn de doden die in den Heere sterven.mp3download
2020-11-01 Alblasserdam - Rom. 3 vs 28.mp3download
2020-11-04 Alblasserdam - 2 Petr.1 vs 19a En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is.mp3download
2020-11-08 Esther 5 vs 3.mp3download
2020-11-15 Alblasserdam - 2 Kron. 33 vs 13b ..en Hij liet Zich van Manasse verbidden.mp3download
2020-11-15 Alblasserdam - Matth. 9 vs 9m Volg Mij.mp3download
2020-11-22 Alblasserdam - Psalm 115 vs 9.mp3download
2020-11-29 Alblasserdam - Gen. 4 vs 10.mp3download
2020-11-29 Alblasserdam - Mark. 7 vs 37m Hij heeft alles wel gedaan.mp3download
2020-12-06 Hebr. 10 vs 9b Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, O God.mp3download
2020-12-13 Alblasserdam - Mark. 5 vs 19m boodschap hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft.mp3download
2020-12-13 Alblasserdam - Zach. 9 vs 9m zie, uw Koning zal u komen.mp3download
2020-12-20 Alblasserdam - Luk. 1 vs 15a Want hij zal groot zijn voor den HEERE.mp3download
2020-12-25 Alblasserdam - (Kerst 2020) 2 Kor. 9 vs 15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave.mp3download
2020-12-27 Joh. 3 vs 16.mp3download
2020-12-31 Openb. 22 vs 17a En de Geest en de bruid zeggen - Kom. En die het hoort, zegge - Kom. (Oudejaarsdienst).mp3download
2021-01-01 Alblasserdam - Ps. 4 vs 7 Davids geloofsvertrouwen in een onzekere tijd (Nieuwjaarsdienst).mp3download
2021-01-03 Alblasserdam - Gen. 1 vs 27a En God schiep den mens naar Zijn beeld.mp3download
2021-01-10 Alblasserdam - Markus 5 vs 27.mp3download
2021-01-10 Alblasserdam - Rom. 3 vs 4b Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig.mp3download
2021-01-17 Mark. 8 vs 17b Hebt gij nog uw verharde hart.mp3download
2021-01-24 Alblasserdam - 2 Tim. 4 vs 7a Ik heb den goeden strijd gestreden.mp3download
2021-01-24 Alblasserdam - Jesaja 45 vs 22.mp3download
2021-01-31 1 Joh. 1 vs 7c en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.mp3download
2021-02-07 Alblasserdam - 1 Petr. 1 vs 5a Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid.mp3download
2021-02-07 Alblasserdam - Rom. 8 vs 31b Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3download
2021-02-14 Alblasserdam - Ps. 3 vs 5 Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela..mp3download
2021-02-19 Joh. 4 vs 10.mp3download
2021-02-21 Alblasserdam - Ps. 22 vs 2a Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten (Nabetr. H.A.).mp3download
2021-02-28 Alblasserdam - Matth. 26 vs 24.mp3download
2021-03-07 Alblasserdam - Jes. 53 vs 7m Doch Hij deed Zijn mond niet open.mp3download
2021-03-07 Alblasserdam - Joh. 18 vs 11.mp3download
2021-03-10 Alblasserdam - Hebr.13 vs 5b (Biddag 2021).mp3download
2021-03-14 Lukas 22 vs 61a En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan.mp3download