Preken

..
2021-05-02 Alblasserdam - HC Zondag 23 vr. 61 Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3download
2021-05-02 HC Zondag 23 vr. 61 Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3download
2021-05-02 Job 5 vs 17-19.mp3download
2021-05-09 Alblasserdam - HC Zondag 24 (kinderpreek).mp3download
2021-05-09 Alblasserdam - Job 34 vs 29 Als Hij stilt, wie zal dan beroeren - Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen, zowel voor een volk als voor een mens alleen.mp3download
2021-05-09 HC Zondag 24.mp3download
2021-05-11 Alblasserdam - Psalm 139 vs 11-12.mp3download
2021-05-16 Alblasserdam - HC Zondag 25 vr. 66-68.mp3download
2021-05-16 HC Zondag 25 vr. 65 Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3download
2021-05-19 Openb. 19 vs 17 (Voorber. H.A.).mp3download
2021-05-23 Alblasserdam - (Pinksteren 2021) Efeze 3 vs 14-17 (H.A.).mp3download
2021-05-24 (Pinksteren 2021) Openb. 3 vs 1 Christus brief aan Sardis (Nabetr. H.A.).mp3download
2021-05-26 Alblasserdam - Filippenzen 3 vs 11-12.mp3download
2021-05-30 Alblasserdam - Openbaring 22 vs 10-11.mp3download
2021-05-30 Jesaja 61 vs 11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.mp3download
2021-06-01 Alblasserdam - Psalm 94 vs 15-16.mp3download
2021-06-02 Hosea 13 vs 13-14.mp3download
2021-06-06 Alblasserdam - Openb. 21 vs 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.mp3download
2021-06-06 HC Zondag 28 Het Heilig Avondmaal onzes Heeren.mp3download
2021-06-08 Alblasserdam - Rom. 8 vs 2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.mp3download
2021-06-11 1 Petrus 1 vs 17-19 (Huwelijksdienst).mp3download
2021-06-13 HC Zondag 29-30 (Voorber. H.A.).mp3download
2021-06-13 Ruth 1 vs 16-17.mp3download
2021-06-16 Alblasserdam - 1 Thess. 5 vs 24 Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal (Meditatie voorber. H.A.).mp3download
2021-06-20 Gen. 14 vs 18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn - en hij was een priester des allerhoogsten Gods (H.A.).mp3download
2021-06-20 Zacharia 1 vs 16-17 (Nabetr. H.A.).mp3download
2021-06-22 Alblasserdam - Jesaja 55 vs 6 Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is - roept Hem aan terwijl Hij nabij is.mp3download
2021-06-27 Genesis 45 vs 5.mp3download
2021-06-27 HC Zondag 31 vr. 83-84 De sleutelen des hemelrijks.mp3download
2021-06-29 Ezechiel 33 vs 10-11 Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels.mp3download
2021-07-04 Alblasserdam - Evang. R. Overbeek - Mark. 2 vs 3b Een geraakte, die van vier gedragen werd.mp3download
2021-07-04 Alblasserdam - Mark. 2 vs 5 En Jezus hun geloof ziende, zeide tot den geraakte - Zoon, uw zonden zijn u vergeven.mp3download